Meer dan 66.000 aankomend studenten hebben zich aangemeld voor een bacheloropleiding aan een universiteit, ongeveer evenveel als vorig jaar. Dat meldde de vereniging van universiteiten VSNU woensdag.

Aankomend studenten hadden tot vrijdag 1 mei om zich aan te melden. Deze termijn is sinds vorig jaar vervroegd. Voor 1 oktober moet de definitieve inschrijving plaatsvinden.

Het aantal aanmeldingen voor een opleiding bij een hogeschool kwam uit op 111.760. Vorig jaar hadden 105.350 studenten zich voor 1 mei opgegeven voor een hbo-opleiding.

In de regel is het aantal aanmeldingen hoger dan het aantal definitieve inschrijvingen, omdat studenten er soms van afzien om zich definitief voor de opleiding aan te melden.

vervroegd

De uiterste aanmelddatum is vorig jaar vervroegd om de uitval terug te dringen. Iedere aankomend student moet de komende maanden een verplicht introductie- of kennismakingstraject doorlopen.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs wil ook de aanmelddatum voor mbo-opleidingen vervroegen naar uiterlijk 1 mei. Daarmee wil zij voorkomen dat jongeren afhaken voordat zij begonnen zijn aan hun opleiding.

Vorig collegejaar begonnen er 44.304 studenten aan een universitaire opleiding en waren er bijna 97.500 eerstejaars met een hbo-studie.