De veertien Nederlandse universiteiten willen meer zelfstandigheid en een minder knellende overheidsregie.

Een voortzetting van de huidige prestatieafspraken op basis waarvan het geld wordt verdeeld over de universiteiten is "buitengewoon ongewenst".

Die boodschap zegt VSNU-voorzitter Karl Dittrich zondag af te willen geven aan Amsterdamse studenten tijdens het Festival der Wetenschappen, georganiseerd door De Nieuwe Universiteit, het actiecomité van studenten dat meer democratie en decentralisering eist.

"Studenten en docenten weten veel beter dan de overheid waar de knelpunten in het onderwijs zitten", aldus Dittrich.

De VSNU, de vereniging van universiteiten, wil daarom een eigen investeringsagenda per universiteit vaststellen. Die agenda moet worden opgesteld in samenspraak tussen het bestuur, docenten en studenten. Vanaf 2018 krijgen universiteiten en hogescholen honderden miljoenen euro's extra te besteden.

Onhoudbare werkdruk

Volgens de VSNU is de werkdruk onder universitair docenten onhoudbaar geworden. Daardoor bestaat ook minder tijd en gelegenheid voor contact tussen studenten en docenten.

In de afgelopen tientallen jaren zijn steeds meer jonge mensen aan een academische opleiding begonnen, maar is het aantal wetenschappers dat onderwijs verzorgt niet evenredig meegegroeid, aldus de gezamenlijke universiteiten.