Mosselbanken zijn 'hotspots van biodiversiteit' in de Waddenzee en daardoor van groot belang voor het leven in het natuurgebied. Uit onderzoek, waarbij 12.000 monsters zijn genomen, blijkt het leven er gevarieerder dan gedacht.

Op de mosselbanken leven ruim 40 procent meer soorten als wieren, krabben en vissen. De banken bieden namelijk structuur om op te groeien en gelegenheid om te schuilen. Op hun beurt trekt dat leven weer vogels aan: op en rond een bank 3,5 keer meer dan elders.

De vijf rijkste plekken liggen in de luwte van de eilanden, komt verder naar voren uit onderzoek door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Koninklijke NIOZ en Rijksuniversiteit Groningen. Doel van het vijf jaar durende onderzoek was meer kennis te vergaren voor het herstel van een rijke Waddenzee, een mikpunt van de overheid voor 2026.

Proeven hebben echter aangetoond dat het herstel van mosselbanken, die onder meer door bevissing zijn verdwenen, niet eenvoudig is. Geduld hebben voor natuurlijk herstel is op zijn plaats. Het niet-verstoren van bestaande mosselbanken moet prioriteit hebben boven herstelexperimenten, stellen de onderzoekers.

Natuurkaart

Eerdere proeven, waarbij jonge mosselen werden aangebracht, mislukten. Volgens onderzoekers hebben proeven met fijnmazige kratten van afbreekbaar plastic meer kans van slagen.  

De onderzoekers, die financiële steun kregen van het Waddenfonds, Rijkswaterstaat en de provincies Friesland en Noord-Holland, hebben een natuurkaart gemaakt die laat zien waar toekomstige zeereservaten zouden moeten komen.

De resultaten van hun projecten Mosselwad en Waddensleutels worden donderdag gepresenteerd op een symposium in Leeuwarden.