Mensen die vloeiend twee talen spreken, kijken daardoor op twee manieren aan tegen de wereld. Ze zijn daardoor beter in staat om hun wereldbeeld te relativeren.

Dat schrijven Britse psychologen in het nieuwste nummer van Psychological Science.

Ze onderzochten mensen die vloeiend Engels en Duits spraken. Die lieten ze een bepaalde actie omschrijven op basis van een foto, bijvoorbeeld waarbij een man uit een winkel liep. De grammatica van de beide talen bepaalt de manier waarop de deelnemers de actie konden omschrijven.

Waar een Duitser zegt 'de man verlaat het huis en loopt naar de winkel' zou een Brit alleen zeggen 'de man loopt'. Een tweetalige zegt in het Duits het eerste, in het Engels het tweede.

Het Engels maakt weer meer onderscheid in werkwoordsvormen, doordat je bijvoorbeeld kan zeggen 'I was sailing to Bermuda and I saw Elvis' en 'I sailed to Bermuda and I saw Elvis,' een onderscheid dat in het Duits niet mogelijk is. 

Cruciaal

Volgens de onderzoekers is de taal zo cruciaal, dat die bepalend is voor hoe mensen de wereld om hen heen beschrijven. Iemand die twee talen volledig machtig is, kan in de ene taal daardoor een heel andere beschrijving geven van dezelfde gebeurtenis.

Ze voegen toe dat het spreken van twee talen je niet alleen twee verschilende wereldbeelden geeft, maar ook de mogelijkheid om die afzonderlijke wereldbeelden te relativeren.