Wereldwijd blijkt bos uiteengevallen te zijn in kleine stukken. Ruim 70 procent van het bos is blootgesteld aan negatieve effecten van bebouwing, verkeer en landbouw.

Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van ecologen van de North Carolina State University in de VS, die hun onderzoek beschrijven in het nieuwe nummer van vakblad Science Advances

Wereldwijd blijkt het merendeel van het bosgebied te bestaan uit kleine snippers bos tussen wegen, akkers, buitenwijken en steden. Dat baart de wetenschappers - die ook zeven langlopende studies naar de impact van fragmentatie op het ecosysteem evalueerden - grote zorgen.

De impact van fragmentatie blijkt namelijk fors. Het leidt tot een afname in biodiversiteit variërend van 13 tot 75 procent. Hoe kleiner de geïsoleerde snippers habitat zijn, hoe groter de afname aan biodiversiteit.

Naast verlies aan biodiversiteit zorgt fragmentatie ook voor het verdwijnen van voedingsstoffen uit het ecosysteem en voor een afname van de hoeveelheid CO2 die aan de lucht wordt onttrokken.

Neerwaartse spiraal

Bovendien waarschuwt hoofdonderzoeker Nick Haddad dat de ware effecten pas lang na de fragmentatie zichtbaar zijn, omdat de verstoring van het ecosysteem een langdurige neerwaartse spiraal inzet.

Haddad hoopt dat er meer aandacht komt voor het behoud van grote stukken bos of het verbinden van bestaande fragmenten bos met natuurlijke verbindingszones.