Een medicijn dat invloed heeft op de aanmaak van hormonen in de hersenen lijkt mensen socialer te maken. 

Als mensen het middel Tolcapone nemen, vertonen ze door de verhoogde productie van dopamine in hun brein meer compassie met anderen.

Ze delen dan op eigen intiatief meer geld met anderen bij sociale experimenten.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology.

Dictatorspel

De wetenschappers lieten proefpersonen het zogenoemde dictatorspel spelen. Bij dit experiment krijgen de spelers de opdracht om een geldbedrag te verdelen tussen henzelf en een tweede deelnemers.

Het spel wordt gebruikt om inzicht te krijgen in hoe zelfzuchtig mensen zich gedragen.

Sommige proefpersonen kregen voorafgaand aan het experiment het middel Tolcapone toegediend, andere deelnemers ontvingen een placebo.

De eerste groep bleek bij het dictatorspel veel meer rekening te houden met andere deelnemers. Ze verdeelden het geld gemiddeld genomen eerlijker.

Karakter

Volgens hoofdonderzoeker Ming Hsu van de Universiteit van California Berkely werpt het onderzoek een nieuw licht op de karaktereigenschap eerlijkheid.

"We zijn geneigd om bij eerlijkheid te denken aan een stabiele karaktereigenschap, een deel van iemands persoonlijkheid", verklaart hij op de nieuwssite van de universiteit.

"Onze studie laat zien hoe we deze eigenschap systematisch kunnen beïnvloeden door ons te richten op specifieke mechanismen in het brein." 

Medicijn

Het medicijn Tolcapone dat bij de studie werd gebruikt, is ontwikkeld voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Bij deze aandoening sterven hersencellen af die dopamine produceren.

Volgens de onderzoekers kan het medicijn in de toekomst mogelijk ook worden ingezet bij aandoeningen die ervoor zorgen dat mensen weinig sociaal gevoel hebben, zoals autisme.

"Onze hoop is dat er in de toekomst medicatie komt waarmee de sociale functie van mensen kan worden behandeld", aldus onderzoeker Andrew Kayser.