De Indonesische en Nederlandse overheid lanceren dinsdag een publiek-privaat samenwerkingsproject om de veiligheid van de noordkust van Java te verbeteren. 

Het doel is om de snelle erosie van deze kust tegen te gaan en een ​​stabiele delta te realiseren. Dat maakt Stichting Wetlands International bekend, die het project coördineert.

De kosten van 5 miljoen euro worden gefinancierd door het Nederlandse Fonds Duurzaam Water. Het project richt zich op een overgang van puur traditionele waterkeringen, zoals dijken, naar duurzame oplossingen door de natuur, zoals bescherming door mangrovebossen en kwelders.

De partners zullen een strook van negen kilometer van sediment doorlatende dammen bouwen, met technieken die ook in de kwelders van de Waddenzee worden toegepast. ''Hiermee wordt verloren land teruggewonnen wat tot herstel van het mangrovebos leidt.'' Het vijf jaar durende programma richt zich op de meest aangetaste stukken kustlijn in het district Demak in het noorden van Java.

Wetlands International coördineert het 'bouwen met de natuur' in Indonesië namens het Nederlandse Ecoshape Consortium. Dat doen zij in samenwerking met de Indonesische regering, adviesbureaus, kennisinstellingen, baggerbedrijven en de lokale overheid en bevolking.