Chimpansees die in een nieuwe groep worden geplaatst, nemen het 'accent' van hun nieuwe groepsgenoten over, zo blijkt uit een nieuwe studie. 

Negen chimpansees uit het Safaripark Beekse Bergen pasten na een verhuizing naar de dierentuin van Edinburgh de toonhoogte van hun gegrom aan.

Hun kreten leken daardoor meer op die van de chimpansees in de nieuwe omgeving.

Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology.  

Appels

De bevinding is volgens hen het eerste bewijs dat apen gesproken taal van elkaar kunnen leren.

De onderzoekers bestudeerden drie jaar lang de kreten waarmee de 'Nederlandse' apen voedsel en andere objecten in hun omgeving aanduidden.

Uit hun analyse blijkt dat de dieren in eerste instantie een hoog gegrom gebruikten als ze elkaar wezen op appels.

Maar na hun verhuizing naar Edinburgh begonnen de chimpansees al snel veel lager te grommen bij het zien van appels.

Aanpassen

De dieren pasten hun taal vermoedelijk aan om beter contact te kunnen maken met de 'Schotse' apen, aangezien deze dieren al langer een laag gegrom gebruikten om appels aan te duiden.

De verandering van het accent suggereert volgens hoofdonderzoekster Katie Slocombe dat de voorouders van mensen ook al over het vermogen beschikten om tot op zekere hoogte taal te leren.

Zenuwachtig

"Dit bewijst mogelijk dat het menselijk taalvermogen al heel oud is en misschien zelfs al aanwezig was bij de laatste gemeenschappelijke voorouder van mensen en apen", verklaart ze op BBC News.

De wetenschappers houden wel een slag om de arm bij hun conclusie. Het is ook mogelijk dat de Nederlandse chimpansees in eerste instantie hogere kreten uitstootten, omdat ze zenuwachtig waren vanwege de nieuwe omgeving.