Het middeleeuwse scheepswrak dat in 2011 werd gevonden in de IJssel bij Kampen, ook bekend als de IJsselkogge, gaat na de berging naar Lelystad. 

Daar wordt het geconserveerd bij de stichting Batavialand, een nieuw 'cultuurbelevingspark', dat op dit moment wordt aangelegd.

Rijkswaterstaat en Batavialand hebben daarover vrijdag afspraken gemaakt.

Het scheepswrak wordt waarschijnlijk eind dit jaar geborgen. Ook de wrakken van een punter en een aak worden geborgen, wat aanvankelijk niet de bedoeling was. Ze liggen nu nog onder een metersdikke laag zand in de IJssel, die moet worden uitgebaggerd. Als de wrakken niet zouden worden gelicht, zouden ze een obstakel gaan vormen in de rivier.

Tentoongesteld

Na de conservering zal de IJsselkogge worden tentoongesteld. Waar is nog niet bekend. Mocht de staat van het schip toch niet goed genoeg blijken, dan wordt het niet tentoongesteld maar ondergebracht in het scheepsarcheologisch depot in Nijkerk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Koggen waren de handelsschepen van de Hanzetijd. Kampen was destijds een van de machtigste steden in Noordwest-Europa. De gevonden IJsselkogge is 20 meter lang en 8 meter breed en is door archeologen als een internationaal belangrijke vondst omschreven.

Video: IJsselkogge in Lelystad geconserveerd