Orang-oetans verplaatsen zich anders dan veelal gedacht werd.  De dieren leggen afstanden vaker lopend af in plaats van slingerend aan boomtakken. 

Dat melden onderzoekers uit Borneo in het wetenschappelijk tijdschrift Oryx. De onderzoekers bestudeerden orang-oetans 2,5 jaar lang in het Wehea Forest, een groot natuurgebied in Borneo.

Daaruit bleek dat de apen er vaak voor kiezen om zich lopend te verplaatsen op plekken waar dat niet gebruikelijk is. Bijvoorbeeld in het tropisch regenwoud maken de dieren regelmatig wandelingen. Soms zelfs op door mensen aangelegde paadjes.

Video: Lopende Orang-oetans

Camera's

Door middel van het plaatsen van camera's in drie verschillende natuurgebieden konden de onderzoekers het verschil in het gedrag van de apen vastleggen. De onderzoekers keken naar het gedrag van de apen op een stuk ongerept tropisch regenwoud, een net gekapt bos en een stuk regenwoud dat jaren geleden is gekapt en langzaam weer aangroeit.

De apen bleken zich in alle drie de gebieden vaker over de grond te verplaatsen dan de wetenschappers hadden verwacht. Tot nu toe werd aangenomen dat orang-oetans zich voornamelijk door hun leefgebied bewogen door aan takken te slingeren.

Mogelijk is het gedrag een strategie waarmee de apen zich aanpassen aan de menselijke indringing in hun leefgebied, zo speculeert nieuwssite Science Now.

Bestand tegen mensen

De bevindingen suggereren volgens de onderzoekers dat orang-oetans "tot op zekere hoogte bestand zijn tegen menselijke verstoring".

Dat neemt volgens hen echter niet weg dat de apen het zeer moeilijk hebben door de kap van het tropisch regenwoud. De dieren staan als 'ernstig bedreigd' vermeld op de rode lijst van natuurorganisatie IUCN.