Vrijdag 1 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Nederlandse ouders behoorlijk ouderwets'

Vrouwen besteden in Nederland meer dan twee keer zo veel tijd aan de kinderen als mannen. In tegenstelling tot andere westerse landen, is Nederland erg traditioneel.
Door: ANP

Dat stelt Renske Keizer, bijzonder hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

''De positie van de Nederlandse vader is heel anders dan die van vaders in andere westerse landen. Wij zijn namelijk behoorlijk ouderwets’’, aldus Keizer.

"In Scandinavische landen is de taakverdeling tussen mannen en vrouwen bijna gelijk.’’

Sinds september van dit jaar bekleedt ze de eerste leerstoel ter wereld met als specialisatie Vaderschap. Een unicum, want bij wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen, werd nauwelijks naar de vader of vaderrol gekeken.

Komend jaar verwacht ze de eerste resultaten van twee onderzoeken waarmee ze bezig is. Er wordt gekeken of de betrokkenheid van de vader van invloed is op de taalontwikkeling van een kind. Het tweede onderzoek gaat over of een kind dat gehecht is aan een vader (of vaderfiguur) op de lange termijn minder probleemgedrag vertoont.

Traditioneel

In tegenstelling tot andere westerse landen, is Nederland erg traditioneel: moeder zorgt voor de kinderen en werkt parttime, vader werkt fulltime en is kostwinner. ''Deze rolverdeling wordt van alle kanten in stand gehouden. Zowel door de overheid, als door de heersende mores’’, zegt Keizer.

Ze legt uit: ''Een man krijgt twee dagen betaald verlof als zijn kind wordt geboren. Eén dag om bij de bevalling te zijn en één dag om het kind aan te geven bij de burgerlijke stand.’’ Daarna kunnen sinds kort drie dagen onbetaald verlof opgenomen worden.

''Het signaal dat de overheid hiermee afgeeft is: leuk dat je een kind hebt gekregen, maar betaal er zelf voor.'' Ter vergelijking: een vrouw heeft ten minste zestien weken zwangerschapsverlof.

Papadag

De afgelopen jaren is er meer aandacht voor de 'papadag’, ofwel mannen die een dag per week voor hun kinderen zorgen. ''Ik heb een beetje moeite met dat woord. Alsof het bijzonder is dat een vader tijd doorbrengt voor zijn kind.’’

Het is volgens Keizer belangrijk om de vader serieus te nemen in zijn rol als opvoeder. Uit buitenlands onderzoek blijkt namelijk dat kinderen met betrokken vaders beter presteren op school, minder probleemgedrag vertonen en betere relaties aangaan.

''Maar of dat gedrag komt doordat de vader betrokken is, weten we nog niet precies. Dat is een van de kernpunten van mijn onderzoeken.’’

Aanbevolen artikelen