Wetenschappers vermoeden dat zangvogels soms ondergrondse tunnels in de sneeuw graven om zichzelf te vermaken. 

Amerikaanse biologen observeerden hoe een zwerm vinken honderden tunnels in de sneeuw maakten in het westen van de staat Maine.  

Het gedrag lijkt geen enkele functie te hebben. Waarschijnlijk graven de dieren in de sneeuw voor hun plezier.

Dat melden de onderzoekers van de Universiteit van Vermont in het wetenschappelijk tijdschrift Northeastern Naturalist.

Voedsel

De wetenschappers observeerden een zwerm van 150 barmsijzen, vinkachtige zangvogels die in de wintermaanden in Maine verblijven. Soms maakte één van vogels met zijn lichaam een soort hol in de sneeuw, dat steeds dieper werd.

Dat gedrag kreeg bijna altijd navolging van andere vogels, waardoor er een doolhof van tunnels in de sneeuw ontstond.

Uit onderzoek bleek dat de vogels niet zochten naar voedsel in de sneeuw, ook leken ze niet te schuilen in de tunnels voor slecht weer.

Spel

Volgens hoofdonderzoeker Bernd Heinrich dienen de tunnels waarschijnlijk geen enkel doel. "Ik heb me lang afgevraagd wat de aanleiding is, maar kan geen duidelijke oorzaak vinden", verklaart de bioloog op nieuwssite New Scientist.

"Aangezien spel is gedefinieerd als gedrag zonder functie, zou je kunnen zeggen dat de vogels gewoon spelen."

Mogelijk hebben de sneeuwtunnels in andere gebieden wel een functie. "In hoger gelegen Arctische gebieden bijvoorbeeld", aldus Heinrich. "Daar dienen de tunnels misschien als als schuilkelders tegen de kou."