Vrouwelijke wetenschappers die promoveren zijn met een inhaalslag bezig ten opzichte van de mannen. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is van de promovendi tussen 30 en 35 jaar 51 procent vrouw. 

In de groep van 25 tot 30 jaar is dat 58 procent. Op dit moment is van alle gepromoveerden een derde vrouw.

Vrouwen halen hun doctorstitel vaker dan mannen op de gebieden gezondheidswetenschappen en gedrag en maatschappij. Mannen promoveren vaker op gebied van wiskunde, natuurkunde en techniek.

Het CBS meldt verder dat de jaarlijkse groei van het aantal mensen dat promotieonderzoek doet twee keer zo groot is als twintig jaar geleden. In het academische jaar 2012/2013 haalden ruim vierduizend mensen een doctorstitel.