Het aantal gepromoveerde vrouwen neemt, vooral in de alfa- en gamma-richting, toe. 

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van alle nog levende gepromoveerden in Nederland is een derde vrouw. In het academisch jaar 2012/2013 promoveerden in Nederland ruim vierduizend mensen. Ruim 46 procent hiervan is vrouw.

In de leeftijd tot 35 jaar promoveerden er iets meer vrouwen dan mannen. Bij 25- tot 30-jarigen was 58 procent vrouw, bij 30- tot 35-jarigen lag dit op 51 procent.

In de leeftijd van 45 tot 60 jaar ligt het aantal gepromoveerde vrouwen met 20 procent een stuk lager.

Sectoren

In de gezondheidswetenschappen (40 procent) en in het domein gedrag en de maatschappij (ongeveer 20 procent) promoveerden vrouwen vaker dan mannen (24 en ongeveer 15 procent). Mannen promoveerden dan weer vaker in wiskunde, natuurwetenschappen en techniek.

De arbeidsparticipatie, het deel van de bevolking dat deel uitmaakt van het arbeidsproces, ligt bij vrouwen op 95 procent, tegenover 97 procent van de mannen. De mannelijke gepromoveerden hadden vaker een voltijd baan (97 procent) dan vrouwen (85 procent).