Een nieuw onderzoek meldt dat er geen bewijs is dat jongeren slechter gaan presteren door alcoholgebruik. Een langlopende studie onder 2230 Nederlandse jongeren laat zien dat drinkers niet slechter functioneren dan niet-drinkers.

 

Dat concludeert promovenda Sarai Boelema van de Universiteit Utrecht.

Zij onderzocht 2230 jongeren tussen elf en negentien jaar, verdeeld over zes groepen van niet-drinkers tot zware drinkers. ''We vonden geen verschillen tussen de zes groepen. Dit suggereert dat zelfs het wekelijks drinken van gemiddeld vijftien glazen alcohol gedurende een periode van vier jaar geen invloed heeft op de rijping van bijvoorbeeld het concentratievermogen'', zegt Boelema.

De conclusie botst met de algemene opinie. ''Alcohol wordt door de meesten als schadelijk ervaren voor de rijpende hersenen van jongeren. Daar is echter weinig onderzoek naar gedaan. En de studies die er wel zijn, kennen uiteenlopende resultaten'', aldus Boelema.

Concentratie

Alcoholverslaafde meisjes hebben wel problemen, namelijk met de concentratie. Het gaat bij deze groep om verslaafden, die meer problemen hebben dan alleen veel drinken. Dat is 2 procent van de onderzochte jongeren. Zij krijgen bijvoorbeeld ontwenningsverschijnselen als ze niet drinken.

Bij jongens in deze categorie zag Boelema dat zij meer probleemgedrag laten zien, zoals agressie en vandalisme.

Ze is zelf ook ''ietwat verbaasd'' dat de negatieve effecten ook bij de probleemdrinkers grotendeels uitbleven. ''Het is een aanwijzing dat de effecten van alcohol op het ontwikkelende brein mogelijk subtieler zijn dan tot nu toe wordt aangenomen.'' Er is volgens haar meer onderzoek nodig om te begrijpen wat er gebeurt in de ontwikkeling van hersenen van jongeren.

Kanttekeningen

De Stichting Alcoholpreventie (STAP) zet kanttekeningen bij het onderzoek van de promovenda. Zo zaten er mogelijk weinig bingedrinkers in haar onderzoeksgroep. Bij bingedrinken drinkt iemand binnen twee uur meer dan vijf glazen drank.

''Het is mogelijk om als 'zware drinker' of 'alcoholafhankelijk' te worden betiteld zonder dat men regelmatig bingedrinkt'', aldus STAP. Ook vraagt de stichting zich af of de tests van Boelema wel gevoelig genoeg waren, aangezien bingedrinken volgens STAP wel een slechte invloed heeft op sommige delen van de hersenen.