De zeldzame bloem het bleke bosvogeltje is deze zomer vaak gezien in Nederland. Het witte bosvogeltje is deze zomer maar op een paar plekken gezien en het rode bosvogeltje lijkt verdwenen. 

Bosvogeltjes zijn een inheemse orchideeënsoort, die alleen in het wild voorkomt. Het is tot nu toe niet gelukt om de orchideeën in een kas te kweken.

De Werkgroep Europese Orchideeën, onderdeel van de Koninklijke Vereniging voor Veldbiologie, heeft deze zomer speciaal naar de bosvogeltjes gezocht. Daarvoor zijn alle vindplekken sinds 1900 in kaart gebracht. Op een aantal historische locaties zijn de zeldzame bloemen teruggevonden, aldus de werkgroep.

De orchideeën groeien vooral in Zuid-Limburg, maar zijn ook gezien in Gelderland en Drenthe. Volgende zomer gaan de biologen opnieuw op zoek naar de planten.