Het weghalen van bomen uit moeraslanden of wetlands maakt deze milieus een stuk natter en zorgt mogelijk zelfs voor nieuwe moerasgebieden.

Dat blijkt uit een studie van de Australische Universiteit van Queensland deze week in het tijdschrift Science.

Het fenomeen waarbij nieuwe wetlands of moerasgebieden ontstaan door de ontbossing van andere wetlands, was nog niet eerder waargenomen. Dat komt vooral omdat er in andere studies naar wetlands niet naar wordt gekeken, zeggen de auteurs in hun artikel.

Volgens de onderzoekers kijken de meeste studies vooral naar de kwaliteit van het water van de wetlands nadat ze zijn ontbost. Over het algemeen wordt dan gemeld dat er hogere concentraties van voedingstoffen in het water te vinden zijn.

Uit deze studie blijkt dat de ontbossing ook vaak zorgt voor meer water in de regio, in sommige gevallen vergelijkbaar met vijftien procent meer regenval.

Fossielen

Om tot hun model te komen gebruikten de onderzoekers 250 verschillende onderzoeken van over de hele wereld, en ook gegevens van fossielen uit Australië en Nieuw Zeeland om te laten zien dat ontbossing de wetlands vergroot en ook nieuwe wetlands vormt. 

De onderzoekers vermoeden dat wereldwijd tussen de negen en twaalf procent van de wetlands uitdijt door ontbossing.

De bevindingen suggereren dat de manier om wetlands in stand te houden veranderd moet worden. Herbebossing van wetlands kan misschien leiden tot onverwachte resultaten. Zo verdwijnen misschien hele wetlands in plaats van dat ze in stand gehouden worden.

Wetlands zijn belangrijk voor het leven op aarde; ze bestaan vaak uit zeer uiteenlopende soorten vegetatie en trekken daarmee een groot scala aan diersoorten die daar weer van afhankelijk zijn voor hun voedsel en voortplanting.