Het aantal spreeuwen in Nederland is sinds de jaren 90 hard achteruit gegaan.

Ook het aantal huismussen is de afgelopen vijftien jaar fors afgenomen. De afgelopen jaren blijft die populatie echter stabiel

In totaal is de populatie stadsvogels redelijk gelijk gebleven. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een voedsel- en nesttekort is de oorzaak van de achteruitgang van de mus, volgens het CBS. De huismus staat daarom als bedreigde soort op de Rode Lijst van broedvogels.

Bij spreeuwen veroorzaakt een voedseltekort hoge sterfte onder jonge vogels. Dit jaar werd, mede door de teruglopende populatie, uitgeroepen tot het Jaar van de Spreeuw.