Vrouwen hebben mogelijk een beter geurvermogen dan mannen, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Het hersengebied waarmee geuren worden waargenomen, bevat bij vrouwen ongeveer 40 procent meer cellen dan bij mannen.

Die bevinding kan verklaren waarom vrouwen bij geurtesten vaak beter presteren. Dat melden Braziliaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat vrouwen gemiddeld genomen gevoeliger zijn voor geuren dan mannen. Dat wil echter niet per definitie zeggen dat ze geuren ook beter ruiken.

Het is in theorie ook mogelijk dat het emotionele deel van het brein van vrouwen sterker reageert op geuren die worden gedetecteerd en dat vrouwen zich daardoor meer bewust zijn van wat ze ruiken.

Laboratorium

Om het geurvermogen van vrouwen te vergelijken met dat van mannen, onderzochten de Braziliaanse onderzoekers het brein van achttien overleden mensen die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld aan de wetenschap.

De hersenen van deze elf vrouwen en zeven mannen werden in een laboratorium ontleed. De onderzoekers richtten zich met name op de hersencellen in de bulbus olfactiorus, een gebied in het brein dat is betrokken bij reuk.

Het hersendeel bleek bij vrouwen gemiddeld 16,2 miljoen hersencellen te bevatten. Bij mannen werden er in hetzelfde hersengebied gemiddeld slechts 9,2 miljoen neuronen gedetecteerd.

Verklaring

Volgens hoofdonderzoeker Roberto Lent zou dat verschil het goede reukvermogen van vrouwens wel eens kunnen verklaren, al moet er grootschaliger onderzoek worden gedaan om zijn vermoeden te onderbouwen.

"Over het algemeen zorgt een groter brein met meer hersencellen voor een betere functionaliteit", aldus Lent op nieuwssite ScienceDaily. "Het is dus aannemelijk dat het relatief grote aantal neuronen in de bulbus olfactorius bij vrouwen zorgt voor een grotere gevoeligheid voor geuren."