Mensen hebben mogelijk een aangeboren vermogen tot het maken van kansberekeningen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. 

Ongeschoolde ouderen in Maya-stammen slagen er relatief vaak in om simpele kansberekeningen op te lossen.

Ze presteren zelfs bijna even goed als schoolkinderen en geschoolde volwassenen uit Europa.

Dat melden Italiaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

Fiches

De wetenschappers lieten de ongeschoolde Maya's uit Guatemala verschillende testjes maken waarvoor een intuïtieve vorm van kansberekeningen noodzakelijk is. 

Zo kregen de proefpersonen een bak met fiches te zien, waarin vier rode vierkantjes zaten en drie ronde fiches (waarvan twee blauwe en één gele).

Bijna alle ongeschoolde proefpersonen voorspelden correct dat de kans het grootste was dat er bij een blinde trekking een rood fiche uit de bak zou komen.

Vervolgens werd hen gevraagd om de meest waarschijnlijke kleur te voorspellen voor het eerste ronde fiche dat zou worden getrokken. Ook nu kozen de meeste proefpersonen voor het correcte antwoord: blauw.

Foutloos

Bij dezelfde test presteerden schoolkinderen en volwassenen uit Italië ongeveer even goed als de ongeschoolde ouderen. Uit eerdere onderzoeken is zelfs gebleken dat ook jonge kinderen dit soort kansberekeningen intuïtief kunnen maken. 

Als baby's van twaalf maanden worden geconfronteerd met een bak, waarin drie gele ballen en een blauwe bal zitten, reageren ze bijvoorbeeld verbaasd als er bij een spelletje door een volwassene een blauwe bal uit wordt getrokken.

Aangeboren 

Volgens hoofdonderzoeker Vittorio Girotto is het goed mogelijk dat het vermogen tot het maken van kansberekeningen een aangeboren menselijk talent is.

Dat wil echter niet zeggen dat iedereen even goed is in het inschatten van kansen. "Het feit dat we deze vorm van intuïtie hebben ontdekt bij ouderen en jonge kinderen betekent natuurlijk niet dat ze allemaal foutloos presteren", verklaart hij op Nature News.