Het horen van roddels over anderen heeft als effect dat we ons eigen gedrag daaraan gaan spiegelen.

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen schrijven dat vrijdag in Personality and social Psychology Bulletin.

De onderzoekers vroegen deelnemers na te denken over een situatie waarin ze roddels te horen kregen. Het bleek dat de deelnemers die positieve roddels te horen kregen zelfverbetering sterker waardeerden.

De negatieve roddels hadden ook een positief effect op zelfbescherming bij de deelnemers, maar liet hen ook nadenken over hoe zij de kritiek zouden opnemen als het over hen zelf gegaan zou zijn.

Sollicitatieprocedure 

Vervolgens werden in een tweede studie deelnemers in een fictieve sollicitatieprocedure geplaatst. De baan waar het om draaide was ofwel een prestatietaak, of een beheersingstaak. Het eerste type wordt gekarakteriseerd door het beter presteren dan de concurrentie, terwijl het succes van een beheersingstaak meer in eigen hand ligt.

Als de deelnemers die solliciteerden op een beheersingstaak positieve roddels te horen kregen, dan werden ze daar beter van.

Maar de deelnemers die de prestatietaak toebedeeld hadden gekregen, werden juist harder geraakt door negatieve roddels. Zij schoten meteen in de zelfverdediging, mogelijk omdat ze de mogelijkheid zagen ooit zelf het mikpunt van de roddels te worden.

Sekse

Er was ook een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen reageerden het sterkst op negatieve roddels, vanwege de angst ooit zelf in die situatie te komen.

Mannen vertoonden juist de meeste angstgevoelens bij positieve roddels over iemand anders. Dat zou kunnen komen omdat ze bang zijn voor concurrentie, en met positieve roddels hun eigen kansen zien slinken.

De Groningers concluderen dat we nu eenmaal in een wereld met roddels leven, en dat we het verschijnsel maar beter zo positief mogelijk kunnen gebruiken.