Kinderen in het speciaal basisonderwijs zijn de afgelopen zeven jaar beter gaan rekenen. Het gaat daarbij onder meer om de onderdelen breuken, procenten, meten en verhoudingen.

Het niveau van hoofdrekenen is gelijk gebleven met het resultaat van de vorige peiling in 2006.

Dat blijkt uit een onderzoek uit 2013, dat nu bekend is gemaakt, naar het reken- en wiskundeniveau in de eindgroep van het speciaal basisonderwijs.

De gemiddelde leerling aan het eind van het speciaal basisonderwijs rekent nu op hetzelfde niveau als een leerling aan het eind van groep 5 in het regulier basisonderwijs.

Leerlingen in het speciaal basisonderwijs zijn afgelopen jaren wel een half uur per week meer gaan rekenen. Zij doen dat nu net zo veel als kinderen in het regulier basisonderwijs, gemiddeld vijf uur per week.