Zeereptielen die 220 miljoen jaar geleden op aarde leefden, vielen soms ook verwante dieren op het land aan. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

Een tand die is aangetroffen in het gefossiliseerde dijbeen van rauisuchide (een soort krokodil met lange poten) suggereert dat deze landdieren soms werden aangevallen vanuit de zee.

De tand behoort waarschijnlijk toe aan een phytosaurus, een uitgestorven relatief kleine krokodilachtige die niet op het land leefde maar in de oceanen.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Naturwissenschaften.

CT-scan 

Tot nu toe werd aangenomen dat de zwemmende reptielen die de wereldzeeën honderden miljoenen jaren geleden domineerden, min of meer gescheiden leefden van de reptielen die destijds het land bevolkten.

De wetenschappers baseren hun nieuwe theorie over de zeedieren op een analyse van het dijbeen van de op het land levende rauisuchide.

Met een 3D-printer maakten ze een replica van de tand die in het fossiel is aangetroffen. De tand bleek grote overeenkomsten te vertonen met tanden van Phytosauria, een orde van uitgestorven zeereptielen.

Ook werden bij een CT-scan meerdere afdrukken van deze tanden aangetroffen in het bot van de rauisuchide. Deze afdrukken wijzen op een gevecht tussen de twee primitieve krokodillensoorten.

Veroberen

"Dit bewijst mogelijk dat de relatief kleine Phytosauria in staat waren om grote vleesetende reptielen op het land aan te vallen en en te verorberen", verklaart hoofdonderzoekster Stephanie Drumheller op de nieuwssite van de Universiteit van Tenessee. 

Het onderzoek toont aan dat wetenschappers nog maar weinig weten over de dieren die leefden in het Trias, een tijdperk dat 253 miljoen jaar geleden begon.

"Het onderscheid dat we in deze periode maken tussen reptielen op het land en reptielen in zee is misschien wat te gesimplificeerd", aldus onderzoeker Michelle Stocker. "Ik denk dat deze twee omgevingen sterk met elkaar verbonden waren."