Onderzoekers hebben 27 nieuwe gewervelde diersoorten in het Oostelijk Booggebergte in Tanzania gevonden.

De wetenschappers, onder leiding van het Italiaanse Science Center MUSE, publiceerden hun resultaten deze week online in het tijdschift Diversity and Distributions.

Onder de 27 nieuwe diersoorten bevinden zich naast zoogdieren en vogels, 23 amfibieën en reptielen. De studie laat zien hoe groot de endemische biodiversiteit in het gebied is: al deze dieren komen alleen in deze bergen voor en nergens anders ter wereld.

Met deze 27 dieren komt het aantal bekende endemische soorten in het Oostelijk Booggebergte op 211 in totaal.

Het grote aantal endemische soorten in de bergen wordt onder andere verklaard door de onafgebroken aanwezigheid van bossen op de berghellingen gedurende miljoenen jaren. Hierdoor kon er zich een zeer divers, eigen ecosysteem vormen op de berghellingen.

UNESCO

Het gebied wordt mogelijk kandidaat voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dat laatste zal ook zorgen voor groter internationaal aanzien en meer ondersteuning voor behoud van het gebied op de lange termijn.