Er zijn meer moeders dan vaders geweest in de geschiedenis van de mensheid, zo blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Vrouwen hebben waarschijnlijk aanzienlijk meer bijgedragen aan de menselijke genenpoel dan mannen.

Dat zou kunnen betekenen dat vrouwen in het verleden in de meerderheid waren, of dat het lange tijd gebruikelijk was dat mannen bij meerdere vrouwen kinderen verwekten.

Onderzoekers van het Max Planck Instituut komen tot die conclusie in het wetenschappelijk tijdschrift Investigative Genetics.  

Kinderen

Het principe waarmee de wetenschappers inzicht kregen in het aantal moeders en vaders gedurende de menselijke geschiedenis, is vrij eenvoudig. In de Britse krant The Guardian geeft hoofdonderzoeker Mark Stoneberg een voorbeeld. 

"Stel je voor dat een populatie bestaat uit honderd mannen en honderd vrouwen", zegt hij. "Als alle vrouwen zich voortplanten en maar één man kinderen krijgt, dan levert er slechts één mannelijke individu een genetische bijdrage aan de volgende generatie. De variëteit van de mannelijke genen zal dan zeer laag zijn." 

Kortom: alle jongetjes hebben in dit geval hetzelfde Y-chromosoom.  

Y-chromosoom

De wetenschappers baseren hun nieuwe bevindingen op een studie waarbij genetisch onderzoek werd verricht onder 623 mannen uit 51 bevolkingsgroepen over de hele wereld.

Het mannelijk Y-chromosoom van de proefpersonen werd vergeleken met hun mitochondriaal DNA, dat alleen door vrouwen wordt overgedragen op hun kinderen.

Uit het onderzoek blijkt dat de variëteit van het mitochondriaal DNA gemiddeld genomen groter is dan de variëteit van het Y-chromosoom. Dat betekent dat de menselijke genenpoel is opgebouwd uit meer vrouwelijke dan mannelijke genen. 

Afrika

Met computermodellen berekenden de wetenschappers hoe de verhouding tussen moeders en vaders varieerde gedurende verschillende periodes in de geschiedenis. In de menselijke populatie die 70.000 jaar geleden uit Afrika vertrok, waren naar schatting slechts 25 vrouwen en 15 mannen seksueel actief.

Bij de eerste mensen die 45.000 jaar geleden in Europa leefden was de verhouding tussen moeders en vaders ongeveer honderd tegen dertig. 

"In vervolgstudies willen we onderzoeken welke sociale processen leidden tot deze verschillen in de verhoudingen tussen mannen en vrouwen", aldus Stoneking.