Vrijdag 20 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Synthetische sportkleding stinkt meer door bacterie

Een paar uur na het sporten, stinkt synthetische sportkleding veel meer dan kleding van katoen.  Een stankproducerende bacterie groeit namelijk veel beter op polyester dan op katoen.
Door NU.nl

Dat ontdekten Vlaamse wetenschappers. Deze bevinding presenteren ze in het nieuwste nummer van Applied and Environmental Microbiology.

De onderzoekers lieten 26 gezonde vrijwilligers zichzelf een uur lang afmatten op een spinningfiets. Vervolgens leverden de deelnemers hun T-shirts in en lieten de onderzoekers die in afgesloten plastic zakken 28 uur liggen bij kamertemperatuur. De helft van deze shirts was gemaakt van katoen, de andere helft van de synthetische grondstof polyester. 

Een getraind geurpanel kreeg de opdracht van alle shirts het karakter, de sterkte en de zogeheten ‘hedonische waarde’ van de gerijpte zweetgeur te bepalen. De hedonische index loopt van -4 (zeer onaangenaam) tot +4 (zeer aangenaam).

De polyester shirts bleken een stuk intenser en onaangenamer te ruiken. Bij de katoenen shirts was de hedonische waarde gemiddeld -0,61, bij de polyester shirts -2,04. Deels komt dit doordat katoen meer vocht, en daarmee ook meer geur, opneemt en vervolgens langzamer afgeeft, maar dat verklaart niet het volledige verschil.

Stinkzweetbacteriën

Op zoek naar de oorzaak van dit verschil, analyseerden de onderzoekers de bacteriën die op de zweetshirts voorkwamen. En inderdaad, die populaties verschilden: op de polyester shirts leefden veel Micrococcen, terwijl die op het katoen nauwelijks voorkwamen. Van micrococcen is bekend dat ze onaangename geuren kunnen produceren door vetzuren uit het zweet om te zetten.

Deze micrococcen zijn niet afkomstig uit de oksel, maar komen waarschijnlijk uit de omgeving. Ze blijken ook de wasmachine te kunnen overleven en tijdens de wasbeurt op de kleding te springen.

De beruchtste stinkzweetbacteriën die dezelfde onderzoekers in een eerdere studie aantroffen onder oksels, kwamen op de polyester noch de katoenen shirts voor. Vandaar dat een naar zweet ruikend persoon anders stinkt dan een oud zweetshirt.

Het is al eerder aangetoond dat de stinkende zweetgeur bestaat uit twee componenten: een afkomstig uit de oksel zelf, en een uit de kleding in de buurt van de oksel. Synthetische kleding levert dus ook al tjidens het zweten een sterkere geur op dan katoen.

Aanbevolen artikelen