Planten zijn bij uitstek geschikt om kantoorpersoneel zich goed te laten voelen. 

Een groene werkvloer levert een tot 15 procent hogere arbeidsproductiviteit op, berekende de Universiteit van Cardiff na een studie in Groot-Brittannië en Nederland. Investeren in 'green power' is dus lonend.

''Ons onderzoek wijst uit dat investeren in planten zich uitbetaalt door een betere kwaliteit van leven voor de werknemers en een hogere productiviteit'', aldus leidend onderzoeker Marlon Nieuwenhuis op de site van de universiteit.

''Het gaat direct in tegen de breedgedragen zakelijke opvatting dat strakke kantoren en schone bureaus productiever zijn.'' De uitslagen van dit onderzoek op echte kantoren wijzen in dezelfde richting van de uitkomsten van eerder laboratoriumonderzoek.

''Simpelweg planten neerzetten in een spartaans ingericht kantoor zorgde voor een productiviteitstoename van 15 procent, een cijfer dat nauw overeenkomt met eerdere laboratoria-onderzoeken.

Tijdsgeest

Deze conclusie is strijdig met de hedendaagse economische en politieke tijdsgeest en ook met moderne 'strakke' managementstijl. Het biedt juist een pad naar een meer vriendelijke, comfortabele en winstgevender vorm van werken op kantoor'', aldus Nieuwenhuis werkzaam aan de faculteit Psychologie.

''Ons onderzoek zet vraagtekens bij de wijdverbreide overtuiging dat minder meer is. Soms is minder ook gewoon minder'', stelt professor Alex Haslam van de Universiteit van Queensland die meewerkte aan het onderzoek.