Wetenschappers kunnen dominante makaken herkennen aan fysieke eigenschappen van hun brein die waarneembaar zijn op hersenscans. 

Een specifiek netwerk van hersengebieden dat is betrokken bij sociale afwegingen, blijkt relatief groot te zijn bij makaken die zich dominant gedragen.

De bevinding suggereert dat hersenontwikkeling samenhangt met de sociale status van een individu. 

Dat melden de onderderzoekers van de Universiteit van Oxford in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Biology.

Vluchtgedrag

De wetenschappers bestudeerden het gedrag van 25 makaken in gevangenschap die  in groepen van vijf leefden. Ook bekeken ze hersenscans die eerder waren gemaakt van de dieren.  

Bij de leiders van de groepen bleken drie hersengebieden relatief groot te zijn: de amygdala, de hypothalamus en een specifieke kern in de hersenstam.

Met name de eerste twee gebieden spelen een belangrijke rol bij sociale afwegingen, zoals emotionele reacties en vlucht- en vechtgedrag. In de hersenstam worden hormonen afgescheiden die van invloed kunnen zijn op gedrag.

Intelligentie

Volgens de wetenschappers bewijst het netwerk van relatief grote hersengebieden dat dominantie in het dierenrijk niet alleen te maken heeft met lichaamsgrootte, maar ook met een vorm van sociale intelligentie.

"Je zou misschien denken dat dominantie alles te maken heeft met agressie: 'ik ben de grootste aap dus jullie doen wat ik zeg'. Maar waarschijnlijk hangt dominantie ook samen met het sluiten van verbonden en coalities", verklaart hoofdonderzoekster MaryAnn Noonan op BBC News

Mensen

De wetenschappers vermoeden dat de hersenen van mensen zich ook in overeenkomst met hun sociale status ontwikkelen. Dominantie bij mensen is echter moeilijker te definiëren, omdat onze samenleving nogal complex is, zo benadrukt Noonan.

Zo verschilt de sociale status van iemand vaak per situatie. "In je vriendengroep kun je een leider zijn, terwijl je op het werk de sociale ladder nog moet beklimmen", aldus Noonan.