Duikers hebben in augustus de Oosterschelde de gedoornde zeespin aangetroffen.

Dat meldt Stichting Anemoon zondagochtend via de website natuurbericht.nl

Daarmee is eindelijk aangetoond dat het diertje hier autochtoon is. 

De zeespin Endeis spinosa is ongeveer 15 millimeter groot en bekend van de Noorse kust tot in de Middellandse zee.

Aangespoelde exemplaren

Vanaf 1950 waren er bij de Nederlandse kust alleen maar een beperkt aantal waarnemingen van uitsluitend op het strand aangespoelde zeespinnen gemeld. 

Als dieren echter alleen in aangespoelde vorm zijn aangetroffen, kan niet zonder meer worden aangenomen dat ze als gevestigde populaties in het kustgebied voorkomen.

Mogelijk zijn de organismen over grote afstand en van buiten ons kustgebied aangevoerd op drijvende voorwerpen.

Zout water

Zeespinnen kunnen alleen in zout water leven. Ze behoren niet tot de klasse van de echte spinnen. Veel soorten zijn zo klein dat je ze met het blote oog niet kunt zien. Wereldwijd en met name in de diepzee leven echter ook soorten met een spanwijdte van 74 centimeter. In Nederland leven enkele tientallen soorten.