Het aantal dier- en plantensoorten dat normaal gesproken zou moeten uitsterven is tien keer lager dan tot nu toe werd verwacht.

Een internationaal team van wetenschappers, geleid door de Nederlandse ecoloog Jurriaan de Vos, schrijft dat in Conservation Biology.

Het lagere 'basisniveau' van uitstervende soorten heeft gevolgen voor de zogeheten 'extinctiegolven’. Daarbij sterven, om welke reden dan ook, veel meer dier- en plantensoorten dan normaal. Het verschil tussen die golven en het lagere basisniveau wordt daardoor juist groter.

Het uitsterven van de dinosaurussen (na een grote meteorietinslag) is een voorbeeld van zo’n extinctiegolf. Op dit moment is er ook sprake van een extinctiegolf. Deze wordt echter veroorzaakt door menselijk handelen.

Nu uit onderzoek blijkt dat er minder soorten zouden moeten verdwijnen dan voorheen werd gedacht, betekent dat dat er op dit moment door menselijk toedoen geen honderd, maar wel duizend keer meer soorten verdwijnen.

Methode

De ecologen gebruikten fossielen en genetische gegevens en wiskundige modellen om te bepalen hoeveel soorten planten en dieren en normaal gesproken uitsterven.