Tijdens de opgravingen van een 17e eeuws vrachtschip in Dronten in de provincie Flevoland zijn drie bijzondere sierborden gevonden.

Eén van de exemplaren betreft een zeldzaam blauw geglazuurd aardewerken bord met een afbeelding van een vogel, dat in Haarlem is geproduceerd.

Er bestaan vrijwel geen vergelijkbare borden in Nederland. Het bord is vermoedelijk gemaakt in de eerste helft van de 17e eeuw.

Ook is een deel van de kombuis in het schip aangetroffen, bestaande uit een stookplaats van gietijzeren haardplaten met daaraan vastgekoekt een rooster voor pannen en een vuurtang.

Een ander gevonden beschilderd aardewerken bord bevat nog een stukje tekst ''maer en bort van porseleijn'' en het cijfer 3. Het gaat om een bord uit een serie van zes, elk met een eigen stukje tekst.

Opgraving

Sinds 4 augustus zijn archeologiestudenten, amateurarcheologen en experts bezig met de opgraving van het oude vrachtschip.

Het werd al in 1960 ontdekt, en in 1989 voor het eerst verkend, maar is nu pas opgegraven. Het bijna twintig meter lange schip is aan de stuurboordkant tot aan de bovenkant van het boord compleet bewaard gebleven, aldus de onderzoekers.

Het schip ligt zijdelings overgeheld in de bodem. Aan de bakboordkant is de zijkant naar binnen gevallen, over het andere deel heen. "Samen met andere losgeraakte scheepsdelen lijkt de bovenkant van de vindplaats op een chaotisch Mikado spel."

De opgraving duurt nog tot en met 28 augustus en wordt in de zomer van 2015 hervat. Voor het project werken vijf partijen samen: de provincie Flevoland, de gemeente Lelystad, de Rijksuniversiteit Groningen, museum Nieuw Land en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.