De migratie van zangvogels begon in noordelijke gebieden. Dat zou blijken uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

Zangvogels leefden vroeger waarschijnlijk het hele jaar door in het noorden, maar begonnen naar het zuiden te migreren om te ontsnappen aan de winters.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Chicago in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

Tot nu toe gingen wetenschappers er vanuit dat migratie ontstond toen tropische vogels naar het noorden begonnen te migreren om bij gematigde temperaturen te broeden. Alle zangvogels zijn namelijk verwant aan tropische vogels.  

Computermodel

De Amerikaanse onderzoekers kwamen tot de nieuwe inzichten door een computermodel te ontwikkelen, waarmee de evolutie van migratie bij vogels werd nagebootst.

Het model is gebaseerd op gegevens van maarliefst 823 Amerikaanse soorten zangvogels, zoals spreeuwen, nachtegalen en merels. De wetenschappers brachten in kaart op welk moment in de evolutie de verschillende soorten zijn ontstaan, waar ze leefden en wanneer ze vermoedelijk begonnen te migreren.

Uit het model blijkt dat migratiegedrag vermoedelijk is ontstaan bij soorten die in het noorden leefden en niet bij tropische vogels.

Winter

De wetenschappers benadrukken dat er geen definitieve conclusies mogen worden getrokken uit de bevindingen van het computermodel. Migratie bij vogels is waarschijnlijk om verschillende redenen bij verschillende soorten ontstaan.

"We zeggen niet dat migratie maar op één manier kan zijn ontstaan, maar het is waarschijnlijk vaker gebeurd doordat vogels in de winter steeds verder naar het zuiden vlogen", verklaart hoofdonderzoeker Ben Winger op nieuwssite New Scientist.

Tropische vogelsoorten zijn volgens het computermodel dus geen voorouders van zangvogels. In plaats daarvan zijn tropische soorten mogelijk voortgekomen uit afstammelingen van trekvogels die na migratie achterbleven in de tropen.