De botresten van de zogenoemde Floresmens die werden aangetroffen in Indonesië behoorden mogelijk toe aan een gewoon mens met het syndroom van Down.

De botresten werden in 2004 gepresenteerd als overblijfselen van een kleine, nog onbekende mensensoort die waarschijnlijk 15.000 jaar geleden leefde.

De korte dijbenen en het kleine hersenvolume van Homo floresiensis wijzen echter op een verstoorde groei als gevolg van het syndroom van Down.

Dat beweren Amerikaanse, Australische en Russische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

Metingen

De wetenschappers verrichtten nieuwe metingen op de schedel en de lichaamsresten van het skelet dat als basis wordt gebruikt voor de theorie waarin de Floresmens als aparte soort wordt beschouwd. "Dit skelet met de naam LB1 bevatte als enige gevonden skelet dijbenen en een schedel" aldus hoofdonderzoeker Robert Eckhardt.

Bij het onderzoek richtte zijn team zich vooral op de korte dijbenen van dit skelet. Op basis van dit kenmerk werd de lengte van de Floresmens eerder op één meter geschat.

Eckhardt wijst er echter op dat de opmerkelijk korte dijbenen ook kunnen zijn ontstaan door het syndroom van Down.

Als de groei van de Floresmens inderdaad was verstoord door dit syndroom, zou de lichaamslengte bij normale ontwikkeling van de dijbenen zijn uitgekomen op 1,26 meter. Sommige klein uitgevallen mensen op het eiland Flores hebben vandaag de dag een vergelijkbare lengte.

Hersenen

Verder blijken eerdere schattingen van de hersengrootte van de Floresmens te krap. De nieuwe metingen suggereren dat het individu een hersenvolume van 430 milliliter had, en niet 380 milliliter, zoals tot nu toe werd aangenomen.     

Een hersenvolume van 430 milliliter komt ook voor bij mensen met het syndroom van Down die nu op Flores leven.

Botten

Voor hoofdonderzoeker Robert Eckhardt staat dan ook min of meer vast dat de Floresmens een gewoon mens was met het syndroom van Down.

"Toen we voor het eerst werden geconfronteerd met de botten, zagen we meteen een ontwikkelingsstoornis", verklaart hij op de nieuwssite van Penn State University.

"We konden toen nog geen specifieke diagnose geven, omdat de botten zo gefragmenteerd waren. In de loop der jaren hebben we verschillende bewijzen verzameld die wijzen op het syndroom van Down."