Twee jaar na zijn landing op Mars komt eindelijk een belangrijke bestemming van de rover Curiosity in het vizier, Mount Sharp. 

NASA hoopt in de verschillende geologische aardlagen van Mount Sharp aanwijzingen te vinden over de klimatologische ontwikkeling van Mars en eventuele sporen van microbieel leven. 

De berg ligt zo'n drie kilometer ten zuidwesten van Curiosity's huidige standplaats, maar een uitloper ligt veel dichterbij, op ongeveer vijfhonderd meter. De rover kan inmiddels bijna een eerste blik werpen op grondgesteente dat onderdeel uitmaakt van de lagere hellingen van de berg, zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. 

Rotsboringen en analyse van de bodem op de berghelling moeten uitwijzen of het gebied ooit over de geschikte omstandigheden beschikte voor de ontwikkeling van leven. 

2012

Curiosity landde op 5 augustus 2012 op unieke wijze op Mars. Met behulp van remraketten, een hitteschild en een parachute werd zijn ruimtevaartuig in zeven minuten tijd afgeremd van 21 duizend kilometer per uur tot praktisch nul. 

Een speciale landingsmodule plaatste de verkenner vervolgens met kabels op het Marsoppervlak, terwijl camera's de landing vastlegden. 

In eerste instantie zou de Marsrover eind vorig jaar al koers richting Mount Sharp zetten, maar de rover werd omgeleid voor een bezoek aan een plek nabij de landingsplaats. Daar vond Curiosity ronde kiezels, een aanwijzing dat op deze plek ooit een rivierbedding of de oever van een meer lag, klimatologische omstandigheden die het ontstaan van microbieel leven mogelijk maken. 

Laser

De rover is uitgerust met geavanceerde apparatuur om zich van zijn taken te kwijten. Met zijn laser heeft hij bijvoorbeeld al 150 duizend maal op meer dan zeshonderd stenen en bodemmonsters gevuurd. De vrijgekomen stoffen worden in zijn inwendige chemische laboratorium geanalyseerd. 

De Curiosity heeft nu twee aardjaren op Mars doorgebracht. Op zijn tweede Marsjaar moet hij nog even wachten. Een Marsjaar telt 687 aarddagen, dus als de rover aan dit jubileum toekomt moet hij Mount Sharp inmiddels wel hebben bereikt.