Vrijdag 27 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Zuiveringsinstallaties dragen bij aan ontstaan antibioticaresistentie

Antibioticaresistentiegenen verspreiden zich tijdens waterzuiveringsproces.
Door NU.nl/Hidde Boersma

Dat schrijven Engelse wetenschappers van de universiteit van Warwick deze week in de Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

De onderzoekers maten het voorkomen van resistente bacteriën in water voordat het de zuiveringsinstallatie in ging en nadat het gezuiverd was. Ze keken specifiek naar E.coli-bacterien die resistent waren tegen zogenaamde derde generatie cephalosporines.

Dat is een belangrijke klasse antibiotica die werken tegen verschillende bacteriën en die ingezet wordt om onder andere bloedvergiftiging en hersenontstekingen te behandelen.

Het bleek dat het water dat gezuiverd was zeven keer zo veel resistente E.coli’s bevat als water voordat het het zuiveringsproces in ging. 

Hotspot

Volgens de onderzoekers komt dat omdat waterzuiveringsinstallaties een hotspot zijn voor de overdracht van genen tussen bacteriën.

In zo’n installatie komt afvalwater van huishoudens, industrie en landbouw allemaal samen, waardoor er veel en veel verschillende bacteriën met elkaar in contact komen. Vooral in de landbouw wordt veel antibiotica gebruikt en de resistentie die daar ontstaat kan zich in waterzuiveringsinstallaties verspreiden.

De Engelsen pleitten voor strengere controles en betere zuiveringsmethoden om zo de ontwikkeling van resistentie in te dammen. Antibioticaresistentie en de daaruit voortvloeiende onbehandelbaarheid van allerlei aandoeningen worden gezien als een van de grootste uitdagingen van de gezondheidszorg van de 21ste eeuw.

Aanbevolen artikelen