Amerikaanse biologen waarschuwen dat het recente uitsterven van een groot aantal diersoorten wijst op een nieuwe massa-extinctie op aarde. 

Sinds 1500 zijn er 320 gewervelde landdieren uitgestorven, terwijl het aantal overige diersoorten met ongeveer 25 procent is afgenomen. 

Verder is de talrijkheid van alle in de studie onderzochte ongewervelde diersoorten (zoals kevers, vlinders en wormen) in de laatste 35 jaar met 45 procent afgenomen.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Stanford in het wetenschappelijk tijdschrift Science

Mensheid

De wetenschappers analyseerden zo veel mogelijk wetenschappelijke gegevens over uitstervende diersoorten. De trends die ze hebben ontdekt, wijzen volgens hen op het begin van een nieuwe uitstervingsgolf.

Mogelijk wordt die massa-extinctie veroorzaakt door de snelle groei van de mensheid. Het aantal mensen op aarde is in de afgelopen 35 jaar bijna verdubbeld.

Vooral de ontbossing die is ontstaan door deze bevolkingsgroei heeft een negatief effect op het aantal diersoorten.

Ten eerste verliezen veel dieren hun natuurlijke leefgebied. Daarnaast veranderen ontbosde gebieden vaak in grasland, waarin snel plagen van knaagdieren ontstaan. De knaagdieren dragen veel ziektes over, waaraan grotere dieren sterven.

Ecosystemen

"Niemand had gedacht dat ontbossing al deze dramatische consequenties zou hebben", verklaart hoofdonderzoeker Rodolfo Dirzo op de nieuwssite van de Universiteit van Stanford.

"We denken bij uitstervingen vaak aan een verlies van diersoorten, en dat is ook erg belangrijk. Maar er treedt ook een verlies op aan ecosystemen waarin dieren een belangrijke rol spelen. Daar moet ook aandacht aan worden besteed." 

Massa-extincties

Er zijn tot nu toe vijf momenten van massa-extincties bekend. De grootste uitstervingsgolf vond 251 miljoen jaar geleden plaats, 95 procent van alle in zee levende soorten stierf toen uit.

De laatste massa-uitsterving voltrok zich ongeveer 65 miljoen jaar geleden, destijds stierven onder meer alle dinosauriërs uit.

Over de oorzaken van vorige massa-extincties wordt nog druk gespeculeerd: waarschijnlijk stierven de grote aantallen dieren in het verleden uit door plotselinge klimaatveranderingen en inslagen van meteorieten.