Planten reageren op een hoger niveau van koolstofdioxide door minder huidmondjes te maken. Een nieuwe ontdekking legt de werking daarvan bloot.

Amerikaanse wetenschappers rapporteren de ontdekking zondag in Nature.

Planten ademen met huidmondjes, of stomata; kleine afsluitbare gaatjes die wel iets weg hebben van een echte mond.

Ze nemen daarmee CO2 op dat ze gebruiken voor hun stofwisseling. Als er meer CO2 in de lucht zit, dan zijn er minder huidmondjes nodig. Minder huidmondjes betekent ook dat er minder water verdampt uit de bladeren.

De Amerikanen hebben nu ontdekt hoe de plantencel dit voor elkaar krijgt. Het blijkt een genetische keten te zijn, waarin vier genen elkaar beïnvloeden. Het eerste gen in de keten, CRSP, reageert direct op de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

Dit gen beïnvloedt vervolgens de rest in het bepalen van de dichtheid aan huidmondjes.

Landbouw

De ontdekking biedt mogelijkheden voor de landbouw. Zo zou het mogelijk kunnen zijn deze genetische keten in te bouwen in andere planten om hun tolerantie voor hoge of lage CO2 niveaus aan te passen. Omdat het aantal huidmondjes ook gevolgen heeft voor de verdamping van de plant, kan dit tevens een rol spelen in de resistentie van de plant tegen droogte.

Zowel droogte als grotere hoeveelheden CO2 zijn verschijnselen waar veel gebieden in de wereld recentelijk mee kampen. Het gebied waar de onderzoekers zelf vandaan komen, San Diego in Californië, is er daar één van.