Australische wetenschappers hebben ontdekt dat veel plastic in de oceanen op mysterieuze wijze verdwijnt. 

Uit hun onderzoek blijkt dat er slechts 10.000 tot 40.000 ton plastic in de wereldoceanen drijft.

Gezien eerdere schattingen die zijn gebaseerd op de wereldwijde productie van plastic zou het water enkele miljoenen tonnen plastic moeten bevatten. 

Het is onduidelijk wat er met dit vermiste plastic is gebeurd, zo melden onderzoekers van de University of Western Australia in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

Deeltjes

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 3.070 monsters van oceaanwater te nemen op 141 plekken verspreid over de wereld. In 88 procent van de monsters werd plastic afval aangetroffen. Vooral in subtropische gebieden doken er veel plastic deeltjes op in het water.

Uit berekeningen op basis van het onderzoek blijkt dat de totale hoeveelheid plastic die kan worden gevonden in het zeewater maximaal 40.000 ton bedraagt, terwijl computermodellen suggereren dat er miljoenen tonnen in de oceanen zouden moeten drijven.

"We kunnen 99 procent van het plastic dat zich in de oceanen bevindt niet vinden", verklaart hoofdonderzoeker Carlos Duarte op de nieuwssite van Science.

Vissen

Bij het onderzoek werden opvallend weinig deeltjes van 5 millimeter en kleiner gevonden. De wetenschappers vermoeden dat deze stukjes plastic verdwijnen door nog onbekende factoren.

Zo zouden vissen en andere zeedieren plastic deeltjes kunnen opeten, waarna het in hun uitwerpselen belandt en naar de zeebodem zinkt. Ook is het volgens de onderzoekers mogelijk dat een deel van het plastic wordt verteerd door bacteriën. 

Er is echter meer onderzoek nodig om te bepalen wat er precies met het vermiste plastic is gebeurd. Andere wetenschappers suggereren dat veel plastic uit de wereldzeeën verdwijnt doordat het aanspoelt op stranden, of langzaam in kleine stukjes breekt, die niet of nauwelijks detecteerbaar zijn.