Een kast vol elektronica moet het levensritme van de vleermuis in kunstmatige verblijfplaatsen in kaart gaan brengen. 

In de kast wordt allerlei informatie verzameld over het microklimaat, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Ook kan via een internetverbinding worden gekeken of de kast in gebruik is.

De elektronische vleermuiskast is een initiatief van onder meer Econsultancy en Ad Hoc zoogdieronderzoek. Die willen hiermee het onbekende gebruik door de vleermuis van kunstmatige verblijfplaatsen ontrafelen.

In het kader van de Flora- en faunawet worden in Nederland jaarlijks overal vleermuiskasten aangebracht. Die zijn bedoeld ter compensatie van verlies van natuurlijke verblijfplaatsen.

Vleermuizen zijn wettelijk streng beschermd. Het aantasten van een verblijfplaats is niet altijd toegestaan. Over de effectiviteit van deze maatregelen is vrijwel niets bekend. Zo willen de initiatiefnemers weten hoe lang het duurt tot een vleermuis een kast ontdekt en wat de eisen zijn die een vleermuis aan het klimaat binnen de kast stelt.