Het is mogelijk om mensen tijdens hun slaap te stimuleren om woordjes uit een vreemde taal beter in hun geheugen te prenten. Dat zou blijken uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Als proefpersonen buitenlandse woordjes hebben geleerd, onthouden ze deze woorden relatief goed wanneer ze er tijdens hun slaap nog een keer naar luisteren.

Specifieke hersengolven die optreden in slaapfases buiten de REM-slaap helpen het brein mogelijk om de nieuw geleerde informatie beter te verwerken.

Da beweren wetenschappers van de Swiss National Science Foundation in het wetenschappelijk tijdschrift Cerebral Cortex.

Slapen

Bij de studie werd aan zestig Duitse studenten gevraagd om 's avonds een rijtje Nederlandse woordjes te leren.  

Na de leersessie mocht de helft van de proefpersonen gaan slapen. Terwijl ze sliepen werden er bij hun bed audio-opnames afgespeeld, waarin de Nederlandse woordjes langzaam werden uitgesproken. De informatie werd alleen aangeboden buiten de periodes van REM-slaap, waarin dromen optreden. 

De overige proefpersonen bleven wakker na de leersessie en luisterden naar dezelfde audio-opnames als de slapende studenten.

Vertalen

De volgende dag bleken de studenten die in hun slaap naar het lesmateriaal hadden geluisterd beter in staat om zich de Nederlandse woordjes te herinneren dan de andere proefpersonen.

Ook slaagden de 'slapers' er relatief goed in om de woorden te vertalen, ondanks het feit dat ze alleen de Nederlandse uitspraak hadden gehoord tijdens hun slaap. 

Volgens de wetenschappers zijn de resultaten mogelijk te verklaren aan de hand van hersengolven die optraden tijdens de slaap van de proefpersonen, zo meldt nieuwssite Wired

Uitgerust

De studenten die de woordjes tijdens hun slaap beter in hun geheugen leken te prenten, vertoonden opvallend vaak trage hersengolven in de voorhersenen gedurende hun nachtrust. Ook werd er specifieke activiteit gemeten in hun linker pariëtale kwab tijdens het luisteren naar de opnames.

Mogelijk zorgt deze hersenactiviteit ervoor dat de aangeboden informatie beter wordt opgeslagen.

Vervolgonderzoek is echter noodzakelijk om definitieve conclusies te trekken over het menselijke vermogen om slapend te leren. Het is ook goed mogelijk dat de proefpersonen die 's nachts sliepen de volgende dag beter presteerden, omdat zij simpelweg beter waren uitgerust dan de andere studenten.