Burgers die getuige zijn van geweld tegen wilde dieren of vernieling van nesten of holen kunnen dit vanaf zondag melden bij een speciaal meldpunt, het zogeheten Burgermeldpunt Wildlife Crime.

Dat meldt de initiatiefnemer van het meldpunt, de Friese Milieu Federatie, zondag. Onder meer Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming steunen het initiatief.

De milieufederatie wil door middel van het meldpunt inzicht krijgen in de aard en omvang van schade die mensen moedwillig toebrengen aan dieren die in het wild leven.

''Pas als je weet hoe groot het probleem is, kun je er wat aan doen'', zegt de federatie.

Torenvalk

Vooral dieren als de buizerd, de havik, de torenvalk, de vos en de das worden op deze manier in hun bestaan bedreigd, meldt de milieuorganisatie. Zij worden vergast in hun holen, gevangen in klemmen of strikken of bijvoorbeeld vergiftigd.

Nestelende roofvogels worden verjaagd, hun nesten worden vernield of hun eieren kapotgemaakt. Een van de redenen waarom mensen wilde dieren doden is omdat ze andere dieren, zoals jachtwild, weidevogels, pluimvee of duiven willen beschermen.

Er zijn geen exacte cijfers bekend over criminaliteit die is gericht tegen wilde dieren, maar volgens de federatie zijn er in 2012 bij de regionale milieupolitie Friesland alleen al 122 meldingen binnengekomen van het verstoren of doden van roofvogels of het vernielen van eieren en nesten. Van andere regio's zijn zulke cijfers niet bekend.