Het gaat niet goed met de grote karekiet in Nederland. De vogelsoort is de laatste twee jaar sterk in aantal afgenomen.

Dat concludeerden Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland, nadat ze de resultaten van vrijwillige vogeltellers binnenkregen.

Het aantal broedparen werd vorig jaar nog tussen de 150 en 175 geschat, maar er zijn aanwijzingen dat dit aantal dit jaar maar net boven de 100 uitkomt.

Sinds 2001 is in Noordwest-Overijssel, één van de belangrijkste leefgebieden van de karekiet, het aantal broedparen gehalveerd: van 100 naar 51 paren. Op de Loosdrechtse Plassen was de soort altijd stabiel: 25 tot 30 paren, maar in 2013 zakte dit aantal plotseling naar 11.

Deze daling werd in eerste instantie toegeschreven aan het koude voorjaar waar Nederland vorig jaar mee te maken had, maar in 2014 laat de grote karekiet nog amper tekenen van herstel zien.

Kieskeurig

De grote karekiet is erg kieskeurig als het om zijn leefgebied gaat en daarmee brengt hij zichzelf in een lastig parket. De bedreigde vogel heeft namelijk een grote voorkeur voor oud riet, omdat hun relatief zware nesten niet gehouden worden in jong en buigzaam riet. Dat oude riet is in Nederland steeds schaarser geworden.

De afname van de laatste jaren zou ook kunnen ontstaan in overwinteringsgebieden of tijdens de trek. Om de eigen soort te redden heeft de grote karekiet de komende jaren sterke broedseizoenen nodig in Nederland.

Enige hoop voor de vogel is er gelukkig nog wel. In de Rijnstrangen in Gelderland en in het Zwarte Meer in Flevoland lijkt de soort voorlopig stand te houden, omdat daar wat wordt gedaan aan de ontwikkeling van het riet.