De hersenen van jongeren die voor hun gevoel in het verkeerde lichaam geboren zijn, vertonen daadwerkelijk kenmerken die meer overeenkomen met die van het andere geslacht.

Dat concludeert hersenonderzoeker Sarah Burke in haar proefschrift. Ze promoveert op 16 juni aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Mensen met genderdysforie identificeren zich met het andere geslacht en hebben het gevoel 'in een verkeerd lichaam geboren te zijn'. Jaarlijks melden zich ongeveer 200 kinderen met deze aandoening bij het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van VUmc. Vanaf hun twaalfde jaar kunnen deze kinderen worden behandeld met puberteitsremmers. Na de zestiende verjaardag kan worden gestart met het toedienen van geslachtshormonen van het andere geslacht.

Met behulp van functionele MRI bestudeerde Burke hersenen van jongeren met en zonder zogeheten genderdystrofie. Burke: "Het blijkt dat de hersenen van deze jongeren kenmerken hebben die beter overeenkomen met hun ervaren gender dan met hun geboortegeslacht."

Burke liet de jongeren onder andere ruiken aan de geurstof androstadiënon, die in mannelijk zweet voorkomt. Het is bekend dat alleen vrouwen op deze geur reageren in een specifiek hersengebied. Burke: "Uit dit onderzoek blijkt dat de hersenen van adolescenten met genderdysforie zich gedragen als die van hun gewenste geslacht. Dus: de hersenen van jongens met genderdysforie reageerden wél op de geurstof en die van de genderdysfore meisjes niet. Bij mensen zonder deze aandoening is dat juist andersom."