Koala's omarmen boomstammen om hun lichaam koel te houden, zo blijkt uit nieuw onderzoek. 

Als koala's hun lichaam tegen een boom aan drukken, verliezen ze veel minder vocht bij warm weer.

Dat komt waarschijnlijk door het water dat de wortels van de bomen uit de grond zuigen.

Onderzoekers van de Universiteit van Melbourne komen tot die bevindingen in het wetenschappelijk tijdschrift Biology Letters.     

Afdalen

De wetenschappers observeerden 37 koala's gedurende enkele dagen. Het gedrag van de dieren bleek te veranderen tijdens warm weer. De dieren omklemden dan vaker boomstammen of takken met hun armen en zaten nauwelijks nog rechtop.

Ook waren de dieren bij hoge temperaturen vaker onderin een boom te vinden, dichtbij de wortels.

"Het gedrag verbaasde ons in eerste instantie", verklaart onderzoeker Michael Kearney in het Britse tijdschrift New Scientist. "Als het warmer werd, daalden de koala's af naar de boomstammen om die stevig te omklemmen." 

Temperatuur

Uit metingen met hittegevoelige camera's bleek dat de temperatuur van de boomstammen die de koala's omklemden aanzienlijk lager lag dan hun lichaamstemperatuur, zodat ze afkoelden.

Bij warm weer hingen de koala's soms zelfs in bomen waarvan ze de bladeren niet kunnen eten, maar waarvan de stammen bijzonder koel zijn.

Berekeningen met een computermodel wijzen uit dat de dieren bij hoge temperaturen ongeveer de helft minder vocht verliezen als ze zich tegen een koele boomstam aan drukken.