De eerste gedomesticeerde honden hielpen mensen mogelijk bij de jacht op mammoeten. Dat beweert een Amerikaanse onderzoekster in een nieuwe studie. 

De vele massagraven van mammoeten uit de periode tussen 45.000 en 15.000 jaar geleden wijzen erop dat menselijke jagers in dit tijdsvak een nieuwe, zeer effectieve jachttechniek ontwikkelden.

Mammoeten werden bij de jacht waarschijnlijk opgespoord en omsingeld door honden, aangezien in de buurt van de graven resten van hondachtigen zijn gevonden.

Dat betoogt onderzoekster Pat Shipman van Penn State University in het wetenschappelijk tijdschrift Quaternary International.

Hutten

Shipman analyseerde verschillende studies naar archeologische opgravingen waarbij grote aantallen mammoetresten op één plek werden gevonden.

Op deze vindplaatsen zijn in veel gevallen grote stapels met botten van mammoeten gevonden. Soms werden er zelfs hutten gebouwd van de botten, zo blijkt uit de opgravingen.    

"Eén van de grootste puzzels is de vraag hoe zo veel mammoeten kunnen zijn gedood met de wapens die destijds voor handen waren", verklaart Shipman op de nieuwssite van Penn State University.

Hondachtigen

Bij haar analyse stuitte Shipman op bewijs voor de aanwezigheid van skeletten van hondachtigen in de buurt van de massagraven. DNA-analyses van deze skeletten suggereren dat het ging om dieren die een ander dieet hadden dan wolven en mogelijk werden gevoed door mensen.

Ook uit eerder onderzoek blijkt dat het proces om honden te domesticeren mogelijk tienduizenden jaren geleden al is begonnen, zo meldt nieuwssite Science.  

De hulp van hondachtigen kan volgens Shipman verklaren hoe prehistorische mensen er tussen 45.000 en 15.000 jaar geleden opeens in slaagden om grote aantallen mammoeten te doden.

Omsingelen

"Honden kunnen jagers helpen om prooien sneller en vaker te vinden. Daarnaast kunnen honden een groot dier omsingelen en tegenhouden door te grommen en charges uit te voeren", aldus Shipman.

Shipman hoopt haar hypothese in de komende jaren beter te onderbouwen door te zoeken naar meer skeletten van hondachtigen in de buurt van massagraven van mammoeten.