Diepe aardlagen die vol blijken te zitten met koolstof kunnen een onvoorziene bijdrage leveren aan klimaatverandering.

Amerikaanse onderzoekers onderzochten prairielandschappen in de Verenigde Staten, en rapporteren hun resultaten zondag in Nature Geoscience.

Zo’n 6,5 meter onder de graslanden zit een laag grond die veel koolstof bevat. Omdat de laag dertienduizend tot vijftienduizend jaar geleden gevormd is, viel de vorming ervan samen met het wegtrekken van de gletsjers uit het gebied.

Volgens de onderzoekers bood het einde van de IJstijd ruimte aan prairiegrassen, die licht ontvlambaar zijn. In het opwarmende klimaat van die tijd zouden daardoor veel natuurbranden ontstaan zijn, die de laag koolstof voedden.

Klimaatverandering

De betreffende laag is waarschijnlijk niet uniek voor de prairie, en komt op veel plaatsen ter wereld voor. Het is een grote potentiële koolstofbron die kan bijdragen aan klimaatverandering, mocht de inhoud van die laag ooit vrijkomen. Menselijke activiteiten zoals mijnbouw en landbouw kunnen dit proces versnellen.

De Amerikanen stellen dat diepe koolstofbronnen meegenomen zouden moeten worden in klimaatmodellen. De meeste modellen houden alleen rekening met de bovenste dertig centimeter grond.