In de Biesbosch staan meer dan vijftig verschillende soorten wilgen. Er staan ook wilgenvariëteiten die zelfs in de oudste naslagwerken niet terug te vinden zijn en die voorlopig naamloos blijven.

Dat hebben Nederlandse en Vlaamse deskundigen voor Staatsbosbeheer uitgezocht.

Staatsbosbeheer is beheerder van nationaal park De Biesbosch, een van de weinige zoetwatergetijdengebieden ter wereld. De organisatie denkt na over nieuwe natuurontwikkeling in het wildernisgebied.

In de Biesbosch zijn vanaf de middeleeuwen tot in het midden van de vorige eeuw wilgen aangeplant voor de productie van hout en takken. Zogenoemde griendwerkers vlochten er manden en visfuiken van en sneden klompen uit wilgenhout. De griendcultuur is in de jaren 50 van de vorige eeuw langzaamaan verdwenen.

Volgens Staatsbosbeheer zijn er geen griendwerkers uit de Biesbosch meer in leven, zodat niemand meer kon vertellen over de nog onbekende wilgensoorten die zijn aangetroffen.