Een nieuwe paddenstoelsoort heeft na een half jaar een naam gekregen. De paddenstoel werd op 9 november al ontdekt in de duinen ten zuiden van IJmuiden, maar het zoeken naar de juiste naamgeving vergde maanden.

Dat meldt de website Natuurbericht.nl woensdag.

Het gaat om een soort uit de groep van dikhoeden. Een taxonoom heeft de naam Leucopaxillus paradoxus var. paradoxus als meest juiste aangeraden.

Op twee verschillende plaatsen zijn de dikhoeden gevonden. Op een locatie stond een oudere dikhoed met een okerbruine kleur, de andere had nog jonge witte exemplaren.

De soort dankt zijn naam aan de dikvlezige hoeden. Deze kunnen wit tot okerbruin gekleurd zijn, met de steel centraal of enigszins uit het midden geplaatst. De hoeden zijn uitgerust met smalle lamellen die niet tot sterk aflopen.

In Nederland komen slechts twee soorten dikhoeden voor, de Reuzendikhoed en de Roomkleurige dikhoed.
Beide soorten staan op de Rode lijst in de categorie 'ernstig bedreigd'.

De recent gevonden dikhoed is echter geen van beide bovenstaande en is dus een nieuwe soort voor Nederland.