Een sterke handdruk kan veel over iemand zeggen, bijvoorbeeld kracht, zelfvertrouwen, gezondheid en agressie. Nieuw onderzoek laat echter zien dat een handdruk ook iemands ware leeftijd kan weergeven.

Een onderzoeksteam van de Stony Brook University en het Institute for Applied System Analysis (IIASA) laat zien dat de handgreep overeenkomt met andere markers voor ouder worden zoals cognitieve achteruitgang, beperkingen en de vaardigheid om te herstellen na een ziekenhuisbezoek.

Onderzoekers Warren Sanderson en Serguei Scherbov bestudeerden hiervoor 50 eerder uitgevoerde onderzoeken. De resultaten zijn gepubliceerd in PLOS ONE.

"De kracht van een handgreep kun je heel gemakkelijk meten en de meeste studies naar ouder worden nemen dit nu op in hun onderzoek", vertelt Sanderson. De studie laat ook zien dat ouder worden anders is in verschillende populatiegroepen.

Scherbov: "Uit ons onderzoek bleek dat de handgreep van een 65-jarige vrouw die de middelbare school niet heeft afgerond, vergelijkbaar is met die van een 69-jarige vrouw die de middelbare school wel heeft afgerond. Dit zou suggereren dat de 65-jarige vrouw sneller veroudert door een lager opleidingsniveau."

Nieuwe meetmethoden

Eerder onderzoek van Sanderson en Scherbov liet zien dat iemands leeftijd de variatie in het proces van ouder worden niet goed weergeeft. Door nieuwe meetmethoden te gebruiken, zoals in dit onderzoek, kun je je onderscheid in het ouder worden zichtbaar maken.

"Ons doel is om te meten hoe snel verschillende groepen in de maatschappij ouder worden. Als de ene groep sneller ouder wordt dan de ander, kunnen we met beleid daar op inspelen", besluit Scherbov.