Als kinderen te vroeg worden geboren, ontwikkelen hun hersenen zich iets minder goed. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. 

De hersenen van kinderen die slechts vier tot zes weken te vroeg worden geboren, bevatten op latere leeftijd over het algemeen iets minder witte stof.

Ook hebben ze vaak een relatief kleine thalamus, een hersenkern die betrokken is bij de aansturing van bewegingen en emoties.

Die bevindingen hebben onderzoekers van de Universiteit van Iowa gepresenteerd op de jaarlijkse bijeenkomst van de Pediatric Academic Societies in Vancouver.

Leervermogen

Bij hun onderzoek brachten de wetenschappers de hersenen in kaart van 32 kinderen met een leeftijd van 7 tot 13 jaar, die vier tot zes weken te vroeg waren geboren. Bij deze proefpersonen werden ook enkele testjes afgenomen, waarmee hun motoriek en leervermogen werden gemeten.

De MRI-scans en testresultaten werden vergeleken met die van 64 kinderen in dezelfde leeftijdscategorie, die niet te vroeg waren geboren. 

Uit het onderzoek blijkt dat vroeggeboorte niet alleen invloed heeft op de hersenstructuur van kinderen, maar ook op hun leervermogen. Zo lijken te vroeg geboren kinderen iets meer moeite te hebben met bepaalde geheugentaken en taken waarbij ze snel visuele informatie moeten verwerken en interpreteren.

Verschillen

De verschillen zijn echter klein en alleen waarneembaar bij grote groepen. Het is niet zo dat een prematuur geboren kind per definitie minder presteert dan een leeftijdsgenoot die niet te vroeg is geboren. Daarnaast is de studie nog te klein van opzet om definitieve conclusies uit te trekken.

De wetenschappers zijn wel van mening dat hun bevindingen nader onderzoek verdienen. "De effecten van vroeggeboorte op het brein zijn nog niet goed in kaart gebracht en tot nu toe werd aangenomen dat er geen significante consequenties waren", verklaart onderzoekster Jane Brumbaugh op nieuwssite EurekAlert

"Onze eerste bevindingen laten zien dat kinderen die te vroeg zijn geboren weldegelijk afwijkingen in hersenstructuur hebben en ook vaak een achterstand hebben bij bepaalde cognitieve taken."